Καρτέλα προϊόντος

1100300019


BORNEO 11 SCetoxazole
συμπυκνωμένο εναιώρημα

Φιάλη 100 κ.εκ. (ανά 24)
Φιάλη 250 κ.εκ. (ανά 24)
Φιάλη 500 κ.εκ (ανά 12)

περισσότερες πληροφορίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ετικέτα 042018 έγκριση τροποποίηση τροποποίηση τροποποίηση δελτίο δεδομένων ασφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»